Liên kết website - tìm kiếm
TTYT DP TP. ĐÀ NẴNG
Chào mừng đến với website yteduphongdanang.vn Thứ ba, ngày 19 tháng 02 năm 2019
"Tiêm chủng, biện pháp hiệu quả bảo vệ trẻ em khỏi dịch, bệnh"
 • dan vu 2014

 • thieu nhi 2014

 • tap huan trien khai soi rubela o huyen

 • taphuan TCM

 • khambenh

 • taphuanphunthuoc

 • khambenh2

 • doanjica

 • daihoicongdoan

 • tuvan

 • betiemchung

 • daihoidangtapthenam

 • tangqua8.3

 • 8.3

Dịch vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Thư viện hình ảnh
Thời tiết

Hà Nội

Ðà Nẵng

TP Hồ Chí MinhDANH MỤC CÁC PHÉP THỬ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM NƯỚC
DANH MỤC
 

 

 

HÓA LÝ NƯỚC

 

 

STT

SẢN PHẨM

CHỈ TIÊU

PHƯƠNG PHÁP THỬ

1

Nước uống đóng chai

pH

TCVN 6492-1999

Stibi

Metrohm, Appl. Bull No.74/2a

Arsen

Metrohm, VA Appl.Note No. V – 174

Bari

Hợp đồng phụ

Borat

TCVN6635:2000

Bromat

Hợp đồng phụ

Cadimi

SMEWW 3113B:2012

Clor

Thường quy BYT

Clorat

Hợp đồng phụ

Clorit

Hợp đồng phụ

Crom

SMEWW 3113B:2012

Đồng

//

Cyanid

Hợp đồng phụ

Flourua

Palintest 8000

Chi

SMEWW 3113B:2012

Mangan

SMEWW 3113B:2012

Thủy ngân

Metrohm, VA Appl.Note No. V – 89

Molybden

Metrohm, Appl.Note No. V – 98

Niken

SMEWW 3113B:2012

Nitrat

TCVN 6180:1996

Nitrit

Palintest 8000

Selen

Metrohm, VA Appl.Note No. V – 109

Mức nhiễm xạ

- Hoạt độ phúng xạ α

- Hoạt độ phúng xạ β

Hợp đồng phụ

2

Nước khoáng đóng chai

Stibi

Metrohm, Appl. Bull No.74/2a

Arsen

Metrohm, VA Appl.Note No. V – 174

Bari

Hợp đồng phụ

Borat

TCVN 6635:2000

Cadimi

SMEWW 3113B:2012

Crôm

//

Đồng

//

Cyanid

Palintest 8000

Flourua

Palintest 8000

Chì

SMEWW 3113B:2012

Mangan

SMEWW 3113B:2012

Thủy ngân

Metrohm, VA Appl.Note No. V – 89

Niken

SMEWW 3113B:2012

Nitrat