Liên kết website - tìm kiếm
TTYT DP TP. ĐÀ NẴNG
Chào mừng đến với website yteduphongdanang.vn Thứ ba, ngày 19 tháng 02 năm 2019
"Tiêm chủng, biện pháp hiệu quả bảo vệ trẻ em khỏi dịch, bệnh"
 • dan vu 2014

 • thieu nhi 2014

 • tap huan trien khai soi rubela o huyen

 • taphuan TCM

 • khambenh

 • taphuanphunthuoc

 • khambenh2

 • doanjica

 • daihoicongdoan

 • tuvan

 • betiemchung

 • daihoidangtapthenam

 • tangqua8.3

 • 8.3

Dịch vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Thư viện hình ảnh
Thời tiết

Hà Nội

Ðà Nẵng

TP Hồ Chí MinhHƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÍ
THỦ TỤC “ĐĂNG KÝ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG VỆ SINH AN TOÀN ĐỐI VỚI THỰC PHẨM NHẬP KHẨU”

 

STT

NỘI DUNG

CHI TIẾT

1

Tiếp nhận  hồ sơ

 

- Người nhập khẩu nộp hồ sơ ít nhất 5 ngày trước khi hàng về đến cảng hoặc cửa khẩu tại:  Phòng vi sinh, trung tâm Y tế dự phòng thành phố Đà Nẵng, 315 Phan Châu Trinh, Hải Châu, Đà Nẵng; Điệnthoại:0511.3572153;E.mail:khoaxetnghiemhnk@gmail.com

- Cán bộ Khoa xét nghiệm kiểm tra tiếp nhận, xem xét hồ sơ đăng ký kiểm tra để dự kiến trước phương thức kiểm tra đối với lô hàng và xác nhận Giấy đăng ký kiểm tra trong vòng 01 ngày làm việc.

2

Thời hạn giải quyết

- Cấp giấy xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu (Nếu lô hàng đạt yêu cầu nhập khẩu theo quy định):

+  Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày lấy được mẫu đăng ký kiểm tra cộng với thời gian cần thử nghiệm theo quy định của phương pháp thử đang tiến hành đối với các thực phẩm thuộc diện phải kiểm tra theo phương thức kiểm tra chặt.

+ Không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày lấy được mẫu đăng ký kiểm tra cộng với thời gian cần thử nghiệm theo quy định của phương pháp thử đang tiến hành (khoảng 7-9 ngày)  đối với thực phẩm thuộc phương thức kiểm tra thông thường và kiểm tra giảm nhẹ.

- Thông báo lô hàng chỉ kiểm tra hồ sơ:

+ Không quá 02 ngày làm việc kể từ khi hàng về cảng hoặc cửa khẩu.

3

Hồ sơ        (Số lượng: 01 bộ)

1. Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm (Biểu mẫu 1).

2. Giấy chứng nhận tiêu chuẩn cơ sở do Cục ATVSTP-BYT cấp và hồ sơ công bố tiêu chuẩn hoặc công văn của Cục cho phép tạm giải phóng lô hàng chờ kiểm tra.

3. Bộ hồ sơ làm thủ tục hải quan theo quy định.

4. Giấy chứng nhận y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nước xuất xứ đối với thực phẩm có nguồn gốc động vật và thực vật đã qua chế biến tiệt trùng nhiệt độ cao (chỉ yêu cầu khi có công bố dịch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Cục An toàn vệ sinh thực phẩm thông báo bằng văn bản).

5. Bản sao giấy chứng nhận kết quả phân tích thử nghiệm của phòng thử nghiệm được chỉ định hoặc của nhà sản xuất có dấu, chữ ký của giám đốc doanh nghiệp hoặc người được uỷ quyền đối với thực phẩm chưa công bố tiêu chuẩn (nếu có).

6. Các chứng từ cần thiết liên quan để được áp dụng phương thức kiểm tra giảm nhẹ, chỉ kiểm tra hồ sơ (nếu có).

7. Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) của cơ quan có thẩm quyền nước sản xuất đối với sản phẩm thực phẩm có nguy cơ cao chưa công bố tiêu chuẩn (nếu có). 

 

4

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức, cá nhân

5

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Đà Nẵng, 315 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng

6

Phí, lệ phí

- Mức phí kiểm tra chất lượng VSATTP nhập khẩu: Theo biểu số 2 của Quyết định số 80/QĐ-BTC ngày 17/11/2005.

- Người đăng ký phải nộp phí trước khi nhận giấy đăng ký kiểm tra

7

Căn cứ pháp lý

- Luật ATTP ( xem tại đây )

- Nghị định 38/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm ( xem tại đây )

- Quyết định số 23/2007/ QĐ-BYT ngày 29/3/ 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu; xem tại đây )

- Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 về Việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng  phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm xem tại đây )

- Quyết định 5686/QĐ-BCT về việc chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. xem tại đây )

8

Phụ lục

Mẫu 1: Giấy đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu;
               Download tại đây

Mẫu 3: Thông báo lô hàng chỉ kiểm tra hồ sơ                                              Download tại đây