Liên kết website - tìm kiếm
TTYT DP TP. ĐÀ NẴNG
Chào mừng đến với website yteduphongdanang.vn Thứ ba, ngày 19 tháng 02 năm 2019
"Tiêm chủng, biện pháp hiệu quả bảo vệ trẻ em khỏi dịch, bệnh"
 • dan vu 2014

 • thieu nhi 2014

 • tap huan trien khai soi rubela o huyen

 • taphuan TCM

 • khambenh

 • taphuanphunthuoc

 • khambenh2

 • doanjica

 • daihoicongdoan

 • tuvan

 • betiemchung

 • daihoidangtapthenam

 • tangqua8.3

 • 8.3

Dịch vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Thư viện hình ảnh
Thời tiết

Hà Nội

Ðà Nẵng

TP Hồ Chí MinhTHỜI GIAN XÉT NGHIỆM THỰC PHẨM NHẬP KHẨU
BẢNG NĂNG LỰC THỬ NGHIỆM LÝ HÓA –VI SINH THỰC PHẨM NHẬP KHẨU

TT

Tên chỉ tiêu

Thời gian xét nghiệm

Thời gian trả chứng thư

 

Lĩnh vực Hóa lý

 

 

1

Độ ẩm

1 ngày

1 ngày/lô hang đã đầy đủ hồ sơ

2

Độ pH

1 ngày

//

3

Độ acid

2 ngày

//

4

Chỉ số peroxyt

3 ngày

//

5

Protein

3 ngày

//

6

Lipid

3 ngày

//

7

Hàm lượng đường tổng số

3 ngày

//

8

Hàm lượng NaCl

2 ngày

//

9

Metanol

3 ngày

//

10

Fufurol

3 ngày

//

11

Etanol

2 ngày

//

12

Aldehyt

3 ngày

//

13

Diacetin

5 ngày

//

14

Tro toàn phần

2 ngày

//

15

Kim loại nặng Pb, Cd, Cu, Zn

3 ngày/1 chỉ tiêu

4 ngày/ 2 chỉ tiêu

//

16

Aflatoxin, Hóa chất BVTV, As, Hg, 3MCPD, Melamine,…

Ø  10 ngày (Hợp đồng phụ)*

//

 

Lĩnh vực Vi sinh

 

 

1

Enterobacteriaceae

3 ngày

1 ngày

2

Coliforms

3 ngày

//

3

Escherichia coli

3 ngày

//

4

TSVKHK

4 ngày

//

5

Staphylococcus aureus

5 ngày

//

6

Cl.perfringens

5 ngày

//

7

Bacillus cereus

5 ngày

//

8

V.parahaemolyticus

5 ngày

//

9

Salmonella

6 ngày

//

10

TSBTNM-NM

6 ngày

//

11

Listeria monocytogenes

>10 ngày (Hợp đồng phụ)*

 

Ghi chú:

Ø  Thời gian xét nghiệm trên còn tùy thuộc vào việc giao mẫu đến PTN với các trường hợp sau:

§  Đối với các xét nghiệm vi sinh nếu việc giao mẫu đến phòng xét nghiệm sau 15h30 kết quả trả chậm hơn 01 ngày

§  Đối với các xét nghiệm hóa lý nếu việc giao mẫu đến phòng xét nghiệm sau 11h30 kết quả trả chậm hơn ½~1 ngày

Ø  Thời gian trả chứng thư sẽ cộng thêm 1 ngày(không kể thời gian xét nghiệm) để bộ phận chuyên môn ráp kết quả vào hồ sơ (đối chiếu bảng công bố của cơ sở, QCVN,TCVN, TCN…) và rà soát lại toàn bộ hồ sơ nếu kết quả đạt yêu cầu nhập khẩu.

Ø  (*) Hợp đồng phụ: Do phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005 khác thực hiện(thời gian trả kết quả do bên thực hiện xét nghiệm quyết định)