Liên kết website - tìm kiếm
TTYT DP TP. ĐÀ NẴNG
Chào mừng đến với website yteduphongdanang.vn Thứ sáu, ngày 18 tháng 01 năm 2019
"Tiêm chủng, biện pháp hiệu quả bảo vệ trẻ em khỏi dịch, bệnh"
 • dan vu 2014

 • thieu nhi 2014

 • tap huan trien khai soi rubela o huyen

 • taphuan TCM

 • khambenh

 • taphuanphunthuoc

 • khambenh2

 • doanjica

 • daihoicongdoan

 • tuvan

 • betiemchung

 • daihoidangtapthenam

 • tangqua8.3

 • 8.3

 • thanhnien

 • sl5

 • sl3

 • sl2

 • 1

 • 5253

 • 0543

 • 04511

Hỗ trợ trực tuyến
Thư viện hình ảnh
Thời tiết

Hà Nội

Ðà Nẵng

TP Hồ Chí MinhKỶ YẾU
KỶ YẾU TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM Y T DỰ PHÒNG QUA CÁC THỜI KỲ               


1

Họ và tên : PHẠM PHÚ THĂNG

Năm sinh :  1923

Quê quán:  Mỹ An, Ngũ H Sơn , Đà Nẵng            

Trú quán :         44 Pasteur , TP Đà Nẵng

Năm làm việc tại TTYTDP : 1975-1986

Chức vụ :     Bác sĩ

- 1975-1979 : P. trưởng Trạm VSPD QNĐN

- 1979-1985 : P.Trưởng trạm VSPD QNĐN

- 1985-1986 : Giám đốc TT YH Dự phòng

- Lúc nghỉ hưu : Giám đốc TT YH Dự phòng

Năm nghỉ hưu  : 1986

Số điện thoại liên lạc : 0511 2640777

 
 

 ---------------------

2Họ và tên : HOÀNG ĐÌNH PHI

Năm sinh :  1932 

Quê quán : Điện Thắng, Điện Bàn, Q.  Nam

Trú quán :  K146/7 Hải Phòng , Đà Nẵng

Năm làm việc tại TTYTDP : 1975-1978

Chức vụ :  Bác sĩ, Thầy thuốc ưu tú

- 1975-1978 : Trưởng trạm VSPD QNĐN

- 1979-1995 : Trưởng phòng YT TP ĐN

- Lúc nghỉ hưu : Trửơng phòng YT TP ĐN

Năm nghỉ hưu  : 1995

Số điện thoại liên lạc : 0511 3824241

 

-----------------------

3Họ và tên : NGUYỄN XUÂN THƯỚC

Năm sinh :  1945 

Quê quán : Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng  Nam

Trú quán : Tổ 8 Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng

Chức vụ :  Bác sĩ, thầy thuốc nhân dân

Năm làm việc tại TTYTDP : 1992-1994

- 1992-1996 : Giám đốc TTYH Dự phòng

- 1996-2006 : Giám đốc Bảo hiểm Y tế => Phó GĐ Sở Y tế TP ĐN

- Lúc nghỉ hưu : Phó GĐ Sở Y tế TP ĐN

Năm nghỉ hưu  : 2006

Số điện thoại  : 0511 3831488 ; 0903507147
 


 

------------------

4

Họ và tên : NGUYỄN VĂN SÂM

Năm sinh :  1930 

Quê quán : Cẩm Châu, Hội An, Q. Nam

Trú quán: 112 Nguyễn Hữu Dật, Đà Nẵng

Năm làm việc tại TTYTDP : 1984-1990

 Chức vụ :      Bác sĩ     

-1985-1987 :  Phó GĐ Sở Y tế  kiêm Giám đốc TTYH Dự phòng

-1987-1990 :            Phó GĐ Sở Y tế

- Lúc nghỉ hưu :    Phó GĐ Sở Y tế

Năm nghỉ hưu  : 1990

Số điện thoại  :

 

-----------------------

5


Họ và tên :    LÊ VĂN BAN

Năm sinh :  1930 

Quê quán :

Trú quán : 235 Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng

Năm làm việc tại TTYTDP : 1975-1990

Chức vụ :        Bác sĩ 

-1975-1984 : Trưởng Trạm Kiểm dịch

-1985- 1990 : Phó  GĐ TTYH Dự phòng

- Lúc nghỉ hưu :   Phó  GĐ TTYH Dự phòng

Năm nghỉ hưu  : 1990

Năm qua đời:      2013

Số điện thoại  : 0511. 212181
 


 ---------------------------- 

6
Họ và tên : ĐỖ THỊ PHẨM

Năm sinh :  1945

Quê quán : Phổ Cường, Đức Phổ, Q. Ngãi

Trú quán :  67 Trần Tấn Mới, TP  Đà Nẵng

Năm làm việc tại TTYTDP : 1975-2000

 Chức vụ :    Bác sĩ     

   - 1973-1975 : Bác sĩ, Ban Dân y QK V

   -1976-1990 :  Phó phòng xét nghiệm

   - 1990- 1991: Trưởng khoa VS Lao động

   - 1991 – 2000:  Phó GĐ TTYT dự phòng

    - Lúc nghỉ hưu :              nt

Năm nghỉ hưu  : 2000

Số điện thoại  : 0511. 3620611

 

-----------------------

7Họ và tên : TRẦN VĂN NHẬT

Năm sinh :  1957

Quê quán : Kế Môn, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

Trú quán : 06 Nguyễn Chí Thanh, Đà Nẵng

Năm làm việc tại TTYTDP :

Chức vụ : Bác sĩ CK II, thầy thuốc ưu tú

- 1981  - 1987: Khoa Dịch tễ TTYTDP

- 1987 - 1994: Phó GĐ TTYT Dự phòng

- 1994 - 2006: Giám đốc TTYT Dự phòng

- 2006- nay : Phó GĐ Sở Y tế TP Đà nẵng

 - Lúc nghỉ hưu :              

Năm nghỉ hưu  :

Số điện thoại  : 0903 503 550

 

----------------------

8Họ và tên : ÔN VĂN CHƯƠNG

Năm sinh :  1932  

Quê  quán :

Trú quán : 101 Hoàng Hoa Thám, Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Năm làm việc tại TTYTDP : 1985-1987

Chức vụ :   Bác sĩ

-1985- 1987 : Phó GĐ  TT Y học Dự phòng

-1988- 1992 : GĐ Trung tâm PC Sốt rét QN                   

-Lúc nghỉ hưu: Giám đốc TT PC Sốt rét QN

Năm nghỉ hưu 1992

Năm qua đời: 2011

Số điện thoại :  0511

 

-----------------------

9

Họ và tên : DƯƠNG VĂN NGHĨA

Năm sinh : 

Quê  quán : Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Trú quán : TP Hồ Chí Minh

Năm làm việc tại TTYTDP : 1987-1990

Chức vụ :   Bác sĩ

-1987- 1990 : Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm GĐ  TT Y học Dự phòng

-1990- 1997 :  Phó Giám đốc Sở Y tế

-1997-          : Giám đốc Sở Y tế  Q. Nam

Năm nghỉ hưu

Số điện thoại :  0511---------------------------------

10

Họ và tên : PHAN HOÀNG ĐÔNG

Năm sinh : 

Quê  quán :

Trú quán :

Năm làm việc tại TTYTDP : 1975-1976

Chức vụ :   Bác sĩ

-1975- 1976 : Trạm phó Trạm Vệ sinh phòng dịch Quảng Nam Đà Nẵng

-1976   Chuyển về Phòng Y tế TP Đà Nẵng

-Lúc nghỉ hưu:

Năm nghỉ hưu:

Năm qua đời:

Số điện thoại :  0511


------------------- 

11Họ và tên : VÕ  CẨM

Năm sinh : 

Quê  quán :

Trú quán :

Năm làm việc tại TTYTDP : 1975-1984

Chức vụ :   Bác sĩ

- 1975-1978: Trưởng phòng Vệ sinh chung

-1978- 1984 : Trạm phó Trạm Vệ sinh phòng dịch Quảng Nam Đà Nẵng

-Lúc nghỉ hưu:

Năm nghỉ hưu:

Năm qua đời : 

Số điện thoại :  0511


--------------------------

12Họ và tên : VÕ QUANG LỢI

Năm sinh :  1954

Quê  quán :

Trú quán : 03 Tố Hữu, Đà Nẵng

Năm làm việc tại TTYTDP : 1977-1997

Chức vụ :   Kỹ sư

-1977- 1985 : Khoa Dịch tễ

-1985-1996: Trưởng khoa Dịch tễ

-1996-1997: Phó GĐ TT YT Dự phòng               

- 1997 : GĐ TTYT Dự phòng Quảng Nam

-Lúc nghỉ hưu:

Năm nghỉ hưu

Số điện thoại :  0511


-----------------

13Họ và tên : NGUYỄN ÚT

Năm sinh :  1942  

Quê  quán : Hòa Quý , Ngũ HSơn, Đà nẵng

Trú quán: 61 Núi Thành, Hải Châu, Đà nẵng

Năm làm việc tại TTYTDP : 1975-1989

Chức vụ :       Bác sĩ

-1975- 1985 : Tổ trưởng tổ  Vệ sinh TP

-1985-1989 : Trưởng khoa VS chung

- Lúc nghỉ hưu : Trưởng khoa

Năm nghỉ hưu 1989

Số điện thoại : 0511.3627671


 

-----------------------

14


Họ và tên : NGUYỄN XUÂN THÀNH

Năm sinh :  1950 

Quê quán :  Thăng Bình, Quảng Nam

Trú quán: 253 Lê Văn Hiến, NH Sơn,  ĐN

Năm làm việc tại TTYTDP : 1975-1988

Chức vụ :      Y sĩ   

- 1975 - 1982: Nhân viên phòng Hành chính

- 1982 - 1988 : Trưởng Phòng Hành chính

Lúc nghỉ hưu : Trưởng Phòng Hành chính

Năm nghỉ hưu  : 1988

Số ĐT : 05113969754; 0905750033


-----------------------

15

 Họ và tên : HUỲNH THỊ NGỌC ẨN

Năm sinh :  1945  

Quê  quán : Phổ Thuận, Đức Phổ, Quảng Ngãi

Trú quán : 28 An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà nẵng

Năm làm việc tại TTYTDP : 1990-2001

Chức vụ :      Dược sĩ

1990- 2001 : Trưởng khoa Xét nghiệm

Lúc nghỉ hưu : Trưởng khoa Xét nghiệm

Năm nghỉ hưu:  2001

Số điện thoại :0511 3934757, 0917960797Các bài viết khác
» LỜI GIỚI THIỆU ( 22/01/2014 )
» KỶ YẾU (P.2) ( 19/01/2014 )
» KỶ YẾU (P.3) ( 18/01/2014 )
» KỶ YẾU (P.4) ( 17/01/2014 )