Liên kết website - tìm kiếm
TTYT DP TP. ĐÀ NẴNG
Chào mừng đến với website yteduphongdanang.vn Thứ năm, ngày 22 tháng 02 năm 2018
"Tiêm chủng, biện pháp hiệu quả bảo vệ trẻ em khỏi dịch, bệnh"
 • dan vu 2014

 • thieu nhi 2014

 • tap huan trien khai soi rubela o huyen

 • taphuan TCM

 • khambenh

 • taphuanphunthuoc

 • khambenh2

 • doanjica

 • daihoicongdoan

 • tuvan

 • betiemchung

 • daihoidangtapthenam

 • tangqua8.3

 • 8.3

 • thanhnien

 • sl5

 • sl3

 • sl2

 • 1

 • 5253

 • 0543

 • 04511

Hỗ trợ trực tuyến
Thư viện hình ảnh
Thời tiết

Hà Nội

Ðà Nẵng

TP Hồ Chí Minh


Bản tin chuyên ngành
Thứ hai, ngày 18 tháng 07 năm 2016
Đà Nẵng, ngày 18 tháng 7 năm 2016
Thứ sáu, ngày 15 tháng 07 năm 2016
Đà Nẵng, ngày 15 tháng 7 năm 2016
Thứ năm, ngày 30 tháng 06 năm 2016
Đà Nẵng, ngày 30 tháng 6 năm 2016
Thứ hai, ngày 13 tháng 06 năm 2016
David Simmons, Barry NJ Walters, Janet Một Rowan và H David McIntyre Med J Aust 2004; 180 (9): 462-464.
Thứ tư, ngày 08 tháng 06 năm 2016
Đà Nẵng, ngày 08 tháng 6 năm 2016
Thứ tư, ngày 08 tháng 06 năm 2016
Đà Nẵng, ngày 08 tháng 6 năm 2016
Thứ hai, ngày 06 tháng 06 năm 2016
Đà Nẵng , ngày 06 tháng 6 năm 2016