Sở Y tế thông tin ngày 19.06.2021

     Ngày 18/6/2021, thành phố Đà Nẵng ghi nhận BN 12437 và BN buôn bán quả vải tại Đà Nẵng được phát hiện dương tính tại Nghệ An. Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xét nghiệm các trường hợp F1 và các trường hợp liên quan như sau:
Đối với BN 12437
– Đã xác định, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 21 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân (F1), trong đó ghi nhận 05 ca dương tính và 16 ca âm tính.
– Đã lấy 463 mẫu bệnh phẩm của các trường hợp liên quan đến BN 12437 và thực hiện theo phương pháp mẫu gộp (10 người/mẫu). Kết quả:
+ 409 mẫu cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
+ 7 chùm mẫu gộp cho kết quả nghi ngờ, đang tiến hành lấy lại mẫu xét nghiệm để xác định.
Đối với BN buôn bán quả vải tại Đà Nẵng được phát hiện dương tính tại Nghệ An
– Đã xác định, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 12 trường hợp F1, kết quả xét nghiệm 12 trường hợp âm tính với SARS-CoV-2.
– Lấy mẫu xét nghiệm 55 trường hợp liên quan khác, kết quả xét nghiệm 55 trường hợp âm tính với SARS-CoV-2.
– Tổng cộng 67 trường hợp âm tính với SARS-CoV-2.
     Ngành y tế đang tích cực, nổ lực phối hợp với các cơ quan, địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp truy vết, khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm các trường hợp F1 và các trường hợp liên quan. Đề nghị người dân có liên quan đến các địa điểm và có liên quan với các bệnh nhân khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế địa phương để được tư vấn và hướng dẫn các biện pháp can thiệp y tế phù hợp; tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin cho các lực lượng chức năng để triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.
Sở Y tế Đà Nẵng kính thông tin.

Y tế dự phòng Đà Nẵng

Y tế dự phòng đà nẵng - Chuyên trang sức khoẻ bệnh, thuốc, sống khỏe, mang thai và nuôi dạy con

Leave a Reply