Kỷ yếu 2

KỶ YẾU TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

16
Họ và tên : PHẠM VĂN HUỲNH
Năm sinh :  1937  
Quê  quán : Hưng Phú, Hưng Nguyên, Nghệ An
Trú quán : 345/18 Trưng Nữ Vương, ĐN
Năm làm việc tại TTYTDP : 1975-1996

Chức vụ:            Y sĩ

-1975-1976   : Nhân viên

-1976 -19     : Tổ trưởng tổ Dịch tễ

-19  – 1996 : Trưởng phòng TCHC 

Lúc nghỉ hưu: Trưởng phòng TC-HC

Năm nghỉ hưu:  1996

Số điện thoại :  0511 3631341
 ————————

17
Họ và tên : VŨ THỊ MINH ĐOÁN

Năm sinh :  1953  

Quê  quán : Kiến An, Hải Phòng

Trú quán : K17/12 Phan Huy Ích, Ph.12, Gò Vấp, TP HCM

Chức vụ :  Cử nhân

Năm làm việc tại TTYTDP : 1985-2008

-1985- 2003 : Trưởng Khoa Kiểm dịch Quốc tế

-2003 -2005    :Trung tâm Kiểm dịch QT

– 2005 – 2008 : Trưởng phòng Tổ chức Hành chính TTYTDP

– Lúc nghỉ hưu:  Trưởng phòng TCHC       

Năm nghỉ hưu:  2008

Số điện thoại :  0909121844

 
————————

18
                                           
                                   

Họ và tên : NGUYỄN VĂN LỤA

Năm sinh :  1929  

Quê  quán :  Hòa Quý, Ngũ H. Sơn, Đà nẵng

Trú quán :19/16B (Kiệt 38) Trần Phú, ĐN

Năm làm việc tại TTYTDP : 1975-1991

Chức vụ :                Y sĩ

-1975- 19     : nhân viên khoa Vệ sinh chung

-19     -1991  : Trưởng khoa

– Lúc nghỉ hưu:  Trưởng khoa

Năm nghỉ hưu:  1991

Số điện thoại :  0511 .3810694

————————

19


Họ và tên : NGUYỄN NGỌC DƯƠNG

Năm sinh :    1957

Quê  quán : Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam

Trú quán : 103/9 Nguyễn Du, TP Đà Nẵng 

Năm làm việc tại TTYTDP : 1979-2003

Chức vụ :      Y sĩ

-1975- 19     : Nhân viên phòng Hành chính

-19    – 2003  :  Trưởng phòng TCHC

– Lúc chuyển CT : Trưởng phòng TCHC

Năm chuyển CT:  2003

Mất năm  :  2007

Số điện thoại : 0511.

————————

20

Họ và tên : NGUYỄN  ĐÌNH  HÒA

Năm sinh :  1932  

Quê  quán : Hòa Phước, Hòa Vang, TP Đà Nẵng

Trú quán : K122/1 Trưng Nữ Vương, TP Đà Nẵng

Năm làm việc tại TTYTDP : 1975-1981

Chức vụ :           Y sĩ

-1975- 1976:Tổ trưởng tổ Kiểm dịch QT

-1976 -1981:Trạm phó Trạm Kiểm dịch QT

-Lúc nghỉ hưu: Trạm phó Trạm KDQT

Năm nghỉ hưu:  1981

Số điện thoại :  05113656059


————————

21

Họ và tên : DƯƠNG THỊ NGỌC HOA

Năm sinh :  1951  

Quê  quán : Thừa Thiên Huế

Trú quán : 03 Tố Hữu, TP Đà Nẵng

Năm làm việc tại TTYTDP : 1997 – 2006

Chức vụ :              Kỹ sư

1997- 20       :   nhân viên Khoa YTLĐ      

 – 20    – 2006 :   Phó trưởng khoa Xét nghiệm

-Lúc nghỉ hưu:  Phó trưởng khoa Xét nghiệm

Năm nghỉ hưu:  2006

Số điện thoại :  01697612272————————

22

Họ và tên : NGUYỄN  ĐỨC TẤN

Năm sinh :  1949 

Quê quán : Phổ Thuận, Đức Phổ, Quảng  Ngãi

Trú quán :  2F Nguyễn Xuân Nhĩ, Đà Nẵng

Năm làm việc tại TTYTDP : 1981-2009

Chức vụ :          Y sĩ

– 1981-1993 : Nhân viên

– 1993-2009 : Phó khoa Dịch tễ

– Lúc nghỉ hưu : Phó khoa Dịch tễ

Năm nghỉ hưu  : 2009

Số điện thoại  :  0905133055
————————

23

Họ và tên : PHẠM THỊ MINH PHÁP

Năm sinh :  1944  

Quê  quán : Đức Minh, Mộ Đức, Quảng Ngãi

Trú quán : Tổ 32 Hòa Cường Bắc, TP Đà Nẵng

Năm làm việc tại TTYTDP : 19   -1999

Chức vụ :       Kế toán trưởng

-19     – 19     : Nhân viên Phòng Hành chính

-19     – 1999 : Kế toán, Phó phòng  Tổ chức HC

– Lúc nghỉ hưu : KT trưởng, Phó phòng TCHC

Năm nghỉ  hưu:  1999

Số điện thoại: 0511 3611012, 01686838304

————————

24

                                     
                        


Họ và tên : HỒ QUANG VINH

Năm sinh :  1930  

Quê  quán :  Điện Trung, Điện Bàn, Quảng Nam

Trú quán : 192 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng

Năm làm việc tại TTYTDP : 1975 -1991

Chức vụ :   Y sĩ

-1975- 1991  : Nhân viên Phòng Tổ chức

                             Hành chính

– Lúc nghỉ hưu:  Phó phòng TCHC

Năm nghỉ hưu:  1991

Năm qua đời:

Số điện thoại :  0511

————————

25Họ và tên : NGUYỄN HỮU LONG

Năm sinh :  1943 

Quê quán : Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

Trú quán : 198 Nguyễn Chí Thanh, Đà Nẵng

Làm việc tại TTYTDP : 1977 -2003

Chức vụ :     Y sĩ    

-1977-1989 : Tổ trưởng Tổ Vệ sinh 3 CT

-1990-1997 : Tổ trưởng tổ VS Lao động

-1997-2003 : P. trưởng khoa YT lao động

-Lúc nghỉ hưu : Phó trưởng khoa YTLĐ

Năm nghỉ hưu  : 2003

Số điện thoại: 0511 3830892; 0977673730


————————

26


Họ và tên : PHAN THỊ HÒA

Năm sinh :  1956 

Quê  quán : Tiên Lộc , Hương Điền, Thừa Thiên Huế

Trú quán :16B/105 Hùng Vương, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

Năm làm việc tại TTYTDP : 1997 -2011 

Chức vụ :      Kỹ sư

-1997- 2004 : Nhân viên khoa Dịch tễ

-2005-2006  : Nhân viên khoa SK MT

-2006- 2011 : Phó trưởng khoa SKMT

-Lúc nghỉ hưu : Phó trưởng khoa SKMT

Năm nghỉ hưu:  2011

Số điện thoại : 0905 194 205————————

27

Họ và tên : BÙI THỊ PHƯƠNG LAN

Năm sinh :  19

Quê  quán :                       Thừa Thiên Huế

Trú quán :   17 Phan Bội Châu, TP Đà Nẵng

Năm làm việc tại TTYTDP :  

Chức vụ :      Dược sĩ

-19   – 19   :

–         –  :

-Lúc nghỉ hưu :  Trưởng khoa Xét nghiệm

Năm nghỉ hưu: 

Số điện thoại :

————————

28


Họ và tên : NGUYỄN VĂN KHUÔN

Năm sinh :  1935  

Quê  quán : Kim Long , Thừa thiên Huế

Trú quán : 35 Cù Chính Lan, Thanh Khê, Đà Nẵng

Năm làm việc tại TTYTDP : 1975 -1990

Chức vụ :       Cán sự Y tế

– 1975- 1985 : Tổ trưởng tổ  VS học đường

– 1985-1989:

– 1989-1990: Lái xe phòng Hành chính

– Lúc nghỉ hưu : Nhân viên

———————–

29

Họ và tên : NGÔ THỊ CHÍNH

Năm sinh :  1955  

Quê  quán : Điện Nam, Điện Bàn, Quảng Nam

Trú quán : 65 Ca Văn Thỉnh, Hải Châu, Đà Nẵng

Năm làm việc tại TTYTDP : 1997   -2010

Chức vụ :       Y tá trung học

-1997- 2002    : Nhân viên khoa SR-BC

-2002- 2010: Nhân viên khoa Dịch tễ

-Lúc nghỉ hưu : Nhân viên

Năm nghỉ hưu:  2010

Số điện thoại : 0511.6512779

———————–

30

Họ và tên : NGUYỄN THỊ LỘ

Năm sinh :  1939  

Quê  quán : Bắc Sơn, An Hải, Hải Phòng

Trú quán : K52/25 Đinh Tiên Hoàng, Đà Nẵng

Năm làm việc tại TTYTDP : 1976 -1983

Chức vụ :       Trung cấp kế toán        

–          1976- 1983 : Kế toán

–          Lúc nghỉ hưu : Kế toán trưởng

Năm nghỉ hưu:  1983

Số điện thoại :.0511.3820068———————–

31

Họ và tên : TRẦN  THỊ  ĐÔNG

Năm sinh :  1947  

Quê  quán : Nghĩa Hòa , Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

Trú quán : 07 Huỳnh Lý, Hải Châu, Đà nẵng

Năm làm việc tại TTYTDP : 1976   -2002

Chức vụ :      Trung cấp hóa thực phẩm

-1976- 2002 : Nhân viên phòng tiêm chủng

– Lúc nghỉ hưu : Nhân viên

Năm nghỉ hưu:  2002

Số điện thoại :0511 3538525


———————–

32

Họ và tên : NGUYỄN THỊ  ÁNH

Năm sinh :  1952  

Quê  quán : Xuân Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Trú quán : 16B/101 Hùng Vương, Hải Châu, Đà Nẵng

Năm làm việc tại TTYTDP : 1997  -2007

Chức vụ :       Y sĩ

 -1997- 2007 : Nhân viên khoa Vệ sinh An toàn thực phẩm

 – Lúc nghỉ hưu : Nhân viên

Năm nghỉ hưu:  2007

Số điện thoại :  0903 398 524


———————–

33

Họ và tên : HÀ THỊ HỒNG MINH

Năm sinh :  1950  

Quê  quán : Vực Trường, Tam Thanh, Phú Thọ

Trú quán : 222 Lý Nhân Tông, Hải Châu, Đà Nẵng

Năm làm việc tại TTYTDP : 1997 -2005

Chức vụ :       Y sĩ

– 1997- 2005 : Nhân viên khoa Y tế Lao động

-Lúc nghỉ hưu : Nhân viên

Năm nghỉ hưu:  2005

Số điện thoại :  0129720096

Y tế dự phòng Đà Nẵng

Y tế dự phòng đà nẵng - Chuyên trang sức khoẻ bệnh, thuốc, sống khỏe, mang thai và nuôi dạy con

Leave a Reply