Kỷ yếu 3

34Họ và tên : LÊ THỊ MUỐN

Năm sinh :  1952  

Quê  quán : Quảng Lộc, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

Trú quán : K122/35 Phan Thanh, Thanh Khê, Đà nẵng

Năm làm việc tại TTYTDP : 1975 -2007

Chức vụ :       Y tá trung học

– 1975- 2007 : Nhân viên phòng Hành chánh

– Lúc nghỉ hưu:       Nhân viên

Năm nghỉ hưu:  2007

Số điện thoại :  05113656059


————————

35

Họ và tên : PHAN THỊ NGƯỠNG

Năm sinh :  1930  

Quê  quán : Đồng Thủy, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

Trú quán :397/47 Trưng Nữ Vương,TP Đà Nẵng

Năm làm việc tại TTYTDP : 1975 -1981

Chức vụ:      Y sĩ

-1975- 1981 :  nhân viên Khoa Dịch tễ

– Lúc nghỉ hưu:       nhân viên

Năm nghỉ hưu:  1980

Số điện thoại :  05113656059

————————

36Họ và tên : TRIỆU HANH

Năm sinh :  1934  

Quê  quán : Tiên Phong, Tiên Phước,

                           Quảng Nam

Trú quán : 104 Hoàng Văn Thụ, Hải Châu,

                             TP Đà Nẵng

Năm làm việc tại TTYTDP : 1975 -1996

Chức vụ :  Cán sự Y tế Khóa 2

-1975- 1981 : Nhân viên phòng hành chính

– Lúc nghỉ hưu: Thư ký Chương trình PC HIV/AIDs

Năm nghỉ hưu:  1996

Số điện thoại :  0511 3561522
————————

37

Họ và tên : NGUYỄN THỊ HAI

Năm sinh :  1942   

                Quê  quán :Thanh Chương, Nghệ An

Trú quán : 62A/22 Hà Huy Tập, Thanh Khê

Năm làm việc tại TTYTDP : 1975 -1997

Chức vụ : Y tá

– 1975- 1997: Nhân viên phòng hành chính

– Lúc nghỉ hưu: Nhân viên

Năm nghỉ hưu: 2002

Số điện thoại :  0511 3715788,  05112240056

 ————————

38
   

                                                 

Họ và tên : NGUYỄN T HỒNG XUYẾN

Năm sinh :  1952  

Quê  quán : Bố Trạch , Quảng Bình

Trú quán : 02 Lê Khôi, Ph Hòa Cường Bắc,

                         TP Đà Nẵng

Năm làm việc tại TTYTDP : 1975 -2007

Chức vụ :        Kỹ thuật viên

– 1975- 2007 : Nhân viên Khoa Xét nghiệm

– Lúc nghỉ hưu:         Nhân viên

Năm nghỉ hưu:  2007

Số điện thoại :  0511 – 6502125
————————

39

Họ và tên : NGUYỄN THỊ THU HÀ

Năm sinh :  1947  

Quê  quán :

Trú quán :               Hà Huy Tập, Thanh Khê,

                         TP Đà Nẵng

Năm làm việc tại TTYTDP : 1975 -2002

Chức vụ:    thuật viên

-1975- 2002 : nhân viên Khoa Xét nghiệm

-Lúc nghỉ hưu:       nhân viên

Năm nghỉ hưu:  2002

Số điện thoại :  0511 3817584


————————

40Họ và tên :     HỒ THỊ KIM SƠN

Năm sinh :  1947  

Quê  quán :

Trú quán : Lô D8-155 Khu DC Nam cầu

                         Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Năm làm việc tại TTYTDP : 1976 –

Chức vụ

– 1976-           : nhân viên Khoa Xét nghiệm

– Lúc nghỉ hưu:  nhân viên

Năm nghỉ hưu:

Năm qua đời:

Số điện thoại :  0511 3687687
————————

41
                             
                                                 

Họ và tên : NGUYỄN THỊ NGỌT

Năm sinh :  1933  

Quê  quán : Điện Minh, Điện Bàn,

                          Quảng Nam

Trú quán : K356/58 Hoàng Diệu, Hải Châu,

                               TP Đà Nẵng

Năm làm việc tại TTYTDP : 1975 -1990

Chức vụ:   Y công

-1975- 1990  :     nhân viên Khoa Xét nghiệm

– Lúc nghỉ hưu:  nhân viên

Năm nghỉ hưu:  1990

Số điện thoại :  0511 .3611120

————————

42
     
      

 

                                                 

Họ và tên :     BÙI MỘT

Năm sinh :  1936  

Quê  quán :  Duy Trinh, Duy Xuyên,

                       Quảng Nam

Trú quán : K75/H16 Đinh Tiên Hoàng,

                        T.Khê, TP Đà Nẵng

Năm làm việc tại TTYTDP : 1975 -1993

Chức vụ : Y sĩ

-1975- 1993  :     nhân viên

– Lúc nghỉ hưu:  nhân viên

Năm nghỉ hưu:  1993

Số điện thoại :  0511 .3891806      
 
————————  

43

Họ và tên : PHẠM THỊ LAN

Năm sinh :  1949 

Quê quán : Điện Trung, Điện Bàn, Q.  Nam

Trú quán :  102 Huỳnh Tấn Phát, Đà Nẵng

Năm làm việc tại TTYTDP : 1975 – 2004

Chức vụ :          Y sĩ

    – 1975-2004 : Nhân viên

    – Lúc nghỉ hưu : Nhân viên

Năm nghỉ hưu  : 2004

Số điện thoại  :  0511 3699371
————————

44Họ và tên : NGUYỄN THỊ MỪNG

Năm sinh :  1951 

Quê quán : Điện An, Điện Bàn, Quảng  Nam

Trú quán : K54/7 Hải Phòng, TP Đà Nẵng

Năm làm việc tại TTYTDP : 1975 -2006

Chức vụ :          Nhân viên

    – 1975-1976 : Nhân viên khoa Dịch tễ

    – 1977-2000 : Nhân viên khoa KD QT

    – 2001-2006 : Nhân viên khoa Xét nghiệm

    – Lúc nghỉ hưu : Nhân viên

Năm nghỉ hưu  : 2006

Số ĐT  :  0511 3837891; 01216776546

 

———————

45

 Họ và tên : NGUYỄN THỊ NGỌC CẦM

Năm sinh :  1948  

Quê  quán : Đà Lạt, Lâm Đồng, Đắc Lắc

Trú quán :         USA

Năm làm việc tại TTYTDP : 1975 -1992

Chức vụ :       Nhân viên 

1975- 1992 : Nhân viên khoa Dịch tễ

– Lúc nghỉ hưu : Nhân viên

Năm nghỉ làm việc:  1992

Số điện thoại

——————–

46

Họ và tên : NGUYỄN THỊ HUYỀN

Năm sinh :  1945  

Quê  quán :

Trú quán :    K338,  H75/03 Hoàng Diệu,

                          TP Đà nẵng  

Năm làm việc tại TTYTDP : 1975 -1991

Chức vụ :       Nhân viên 

-1975- 1991 : Nhân viên khoa Dịch tễ

– Lúc nghỉ hưu : Nhân viên

Năm nghỉ làm việc:  1991

Số điện thoại: 0511.   

Y tế dự phòng Đà Nẵng

Y tế dự phòng đà nẵng - Chuyên trang sức khoẻ bệnh, thuốc, sống khỏe, mang thai và nuôi dạy con

Leave a Reply