Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em

tc tre em 8
tc tre em 8

UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện cam kết, chịu trách nhiệm với Chủ tịch UBND thành phố về thực hiện chỉ tiêu tiêm chủng theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế; ký cam kết với Chủ tịch UBND các xã, phường về việc triển khai tiêm chủng và chịu trách nhiệm về kết quả tiêm chủng của địa phương; xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu tiêm chủng cụ thể, rõ ràng cho từng đối tượng, ở từng địa bàn và có biện pháp xử lý nếu không đạt được chỉ tiêu đề ra.
UBND các quận, huyện có trách nhiệm khẩn trương chỉ đạo các trường thuộc thẩm quyền quản lý, UBND các xã, phường và huy động các lực lượng tại địa phương để rà soát, vận động, tuyên truyền người dân đi tiêm chủng với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người dân” nhằm đẩy mạnh và thần tốc hơn nữa việc tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi nhắc lại và tiêm chủng cho trẻ em. Rà soát kỹ các đối tượng, tránh bỏ sót, nhất là đối tượng người nước ngoài, người trên 18 tuổi hoặc các trẻ đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các trung tám, cơ sở bảo trợ.
UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng có hiệu quả số lượng vắc xin phòng COVID-19 được cấp để đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng trên địa bàn đạt trên 90% mũi nhắc lại và các trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong Quý II-2022. Đặc biệt, đối với các địa phương có tỷ lệ đồng ý tiêm chủng thấp và các địa phương chưa đạt tỷ lệ tiêm chủng trên 90% đối với mũi nhắc lại và các trẻ từ 5- dưới 12 tuổi đủ điều kiện cần có các giải pháp hiệu quả và triển khai quyết liệt hơn nhằm tăng tỷ lệ tiêm chủng trên địa bàn.
Đồng thời,cần thực hiện truyền thông liên tục các thông điệp tuyên truyền về tiêm chủng cho trẻ em trên các phuơng tiện thông tin tại địa phương và thực hiệ lồng ghép trong các cuộc họp tuyên truyền, phổ biến cho người dân tại các cuộc họp tại địa phương. Khẩn trương rà soát, báo cáo số lượng đối tượng thuộc chỉ định tiêm chủng mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) theo quy định về Sở Y tế để lên kế hoạch tiêm chủng ngày vào đầu tháng 6-2022.
Theo đó, Sở Y tế có trách nhiệm xây dựng phương án bố trí các điểm tiêm chủng phù hợp, tạo điều kiện cho người dân và trẻ em đi tiêm chủng. Đảm bảo công tác tiếp nhận, bảo quản, tổ chức tiêm chủng an toàn, hiệu quả và thường xuyên cập nhật tình hình, báo cáo tiến độ, chủ động đề xuất các biện pháp nhằm triển khai có hiệu quả công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trẻ em. Dự trù, phân bổ vắc xin phòng COVID-19 cho các quận huyện đảm bảo mục tiêu tiêm chủng liều nhắc lại đạt 90% và các trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong Quý II-2022.
Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường tiếp tục rà soát và vận động đội ngũ cán bộ giáo viên, người lao động, người chăm sóc trẻ chưa tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đi tiêm chủng đầy đủ theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương và Sở Y tế đẩy mạnh việc tuyên truyền về hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đến cán bộ, giáo viên, vận động phụ huynh, người giám hộ cho trẻ tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19. Đồng thời, chỉ đạo các trường đưa kết quả tiêm chủng cho trẻ, các nội dung tuyên truyên vào nội dung tổng kết năm học và thông báo đến các phụ huynh/người giám hộ về kết quả tiêm chủng, tính an toàn khi tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ trong thời gian vừa qua.
Sở Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ đăng tải, chia sẻ thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về đối tượng, thời gian, địa điểm tiêm chủng trong các đợt tiêm, các giấy tờ cần mang theo khi đi tiêm chủng để cho người dân nắm bắt thông tin và chủ động đi tiêm chủng tại các điểm tiêm trên địa bàn. Tuyên truyền về vai trò của tiêm chủng trong kiểm soát dịch bệnh, tạo điều kiện khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, nhất là đối với các đơn vị, công ty, doanh nghiệp, các loại hình dịch vụ có tập trung đông người. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, báo, đài trên địa bàn tập trung triển khai các đợt cao điểm tuyên truyền về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và tiêm chủng mũi nhắc lại, có biện pháp xử lý kịp thời với các thông tin sai lệch, thông tin nhiễu…
Đối với Sở Du lịch, UBND thành phố yêu cầu tiến hành rà soát nhanh người lao động tại các cơ sở lưu trú, các công ty dịch vụ du lịch hiện đã đi vào hoạt động chưa được tiêm vắc xin phòng COVID-19 và chuyển số lượng, danh sách về Sở Y tế trước ngày 6-6-2022 để tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng. Các các cơ sở bán trú, các công ty dịch vụ du lịch phải đảm bảo 90% người lao động được tiêm chủng đầy đủ mũi nhắc lại (mũi 3, mũi 4) theo quy định và chịu trách nhiệm nếu dịch bệnh xảy ra tại đơn vị khi người lao động không đảm bảo tiêm chủng đầy đủ theo quy định.
Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp có trách nhiệm chỉ đạo các doanh nghiệp, công ty đảm bảo 90% người lao động được tiêm chủng mũi nhắc lại (mũi 3, mũi 4) để bảo đảm phòng chống dịch và an toàn trong sản xuất. Các đơn vị chịu trách nhiệm nếu dịch bệnh xảy ra tại đơn vị khi người lao động không đảm bảo tiêm chủng đầy đủ theo quy định. Đồng thời phải cập nhật liên tục, kịp thời các trường hợp người lao động mới vào làm nhưng chưa được tiêm chủng đầy đủ, vận động, tuyên truyền đi tiêm chủng truớc khi vào làm việc.
UBND thành phố đề nghị các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tiếp tục rà soát, vận động giáo viên, người lao động, sinh viên hiện đang theo học tại các trường đi tiêm chủng đầy đủ mũi nhắc lại (mũi 3, mũi 4) theo quy định. Đề nghị Đại học Đà Nẵng làm đầu mối thông báo số lượng, danh sách và phối hợp với Sở Y tế để tổ chức tiêm chủng lưu động cho các đối tượng ngay tại trường đảm bảo an toàn và hiệu quả.
Đống thời, yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan căn cứ, chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp với ngành y tế và các địa phương triển khai các hoạt động hỗ trợ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn; tuyên truyên, vận động cán bộ công chức, người lao động tại đơn vị và các đơn vị trực thuộc tham gia tiêm chủng.

Thanh Bình
(Theo CV 2912/UBND-SYT)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *