Đà Nẵng triển khai tiêm chủng lưu động cho người lao động tại các khu công nghiệp

Đối tượng được tiêm chủng là người từ 18 tuổi trở lên hiện đang cư trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19, đã tiêm mũi 1 vắc xin phòng COVID-19 Astrazeneca đủ 04 tuần trở lên, đã tiêm mũi 2 vắc xin phòng COVID-19 Astrazeneca/ Pfizer/Moderna đủ 03 tháng trở lên; đã tiêm mũi 2 vắc xin phòng COVID-19 Vero Cell đủ 28 ngày trở lên, đã tiêm mũi bổ sung vắc xin phòng COVID-19 Astrazeneca/ Pfizer/Moderna/ Vero Cell đủ 03 tháng trở lên.
Đơn vị phụ trách tiêm chủng là Trung tâm Y tế Liên Chiểu sử dụng xe tiêm lưu động được bàn giao từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để triển khai tiêm chủng tại khu công nghiệp.
Để đảm bảo công tác tiêm chủng được an toàn, hiệu quả và nhanh chóng, Sở Y tế đề nghị các đơn vị phối hợp gấp rút triển khai các nội dung sau:
Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp cần khẩn trương chỉ đạo, thông tin đến các doanh nghiệp thực hiện rà soát việc tiêm chủng của người lao động và thống kê sơ bộ số người lao động thuộc các đối tượng trên để lên kế hoạch tiêm chủng; Cử cán bộ đầu mối cung cấp số liệu sơ bộ và các thông tin liên quan để thiết lập điểm tiêm chủng tại các khu công nghiệp; Tuyên truyền, vận động người lao động tại các doanh nghiệp tham gia tiêm chủng; Phối hợp với Trung tâm Y tế Liên Chiểu để bố trí địa điểm tiêm chủng tại các khu công nghiệp, hỗ trợ các phương tiện, trang thiết bị cần thiết cho việc thiết lập điểm tiêm chủng.
Trung tâm Y tế Liên Chiểu thiết lập điểm tiêm lưu động theo đúng quy định của Bộ Y tế và bố trí xe tiêm chủng lưu động tại khu công nghiệp đảm bảo theo quy định, an toàn, hiệu quả và  nhanh chóng; Bố trí các đội tiêm chủng, chịu trách nhiệm theo dõi, xử trí các sự cố bất lợi sau tiêm chủng tại các điểm tiêm do đơn vị phụ trách.
Trung tâm Cấp cứu bố trí 01 xe cấp cứu với đầy đủ nhân lực, trang thiết bị hỗ trợ công tác vận chuyển cấp cứu và xử lý các sự cố bất lợi sau tiêm chủng tại các điểm tiêm do Trung tâm Y tế Liên Chiểu phụ trách.
Bệnh viện Tâm thần bố trí 01 đội tiêm chủng để đo dấu hiệu sinh tồn, khám sàng lọc, theo dõi sau tiêm chủng, tiêm chủng và hỗ trợ sau tiêm tại các điểm tiêm do Trung tâm Y tế Liên Chiểu phụ trách.
Anh Thơ

Y tế dự phòng Đà Nẵng

Y tế dự phòng đà nẵng - Chuyên trang sức khoẻ bệnh, thuốc, sống khỏe, mang thai và nuôi dạy con

Leave a Reply