HÒA VANG CHỦ ĐỘNG XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC ĐỐI TƯỢNG NGUY CƠ LÂY NHIỄM COVID-19

1805212

    Sau thời gian tiến hành triển khai, 555 mẫu xét nghiệm các F2 tại 11 xã của huyện Vang và 384 mẫu xét nghiệm của các lực lượng, cán bộ nêu trên đã có kết quả âm tính.
     Thời gian tới, Trung tâm Y tế Hòa Vang tiếp tục triển khai lấy mẫu xét nghiệm diện rộng các hộ gia đình nhằm chủ động đánh giá nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn huyện, đồng thời lồng ghép đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch đến với người dân, đặc biệt khuyến cáo người dân tuân thủ thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Thanh bình

Y tế dự phòng Đà Nẵng

Y tế dự phòng đà nẵng - Chuyên trang sức khoẻ bệnh, thuốc, sống khỏe, mang thai và nuôi dạy con

Leave a Reply