Quyết định thành lập tổ giúp việc điều hành chuyên môn phòng, chống dịch bệnh covid-19 thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng

ĐẦU MỐI LIÊN HỆ TRONG CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

A. CÁC TỔ GIÚP VIỆC ĐIỀU HÀNH THUỘC TTKSBT ĐÀ NẴNG

STT Họ và tên Bộ phận Số điện thoại Ghi chú
I PHỤ TRÁCH CHUNG
1 BS. Phạm Trúc Lâm Ban Giám đốc 0913.438.699  
2 BS. Nguyễn Hóa Ban Giám đốc 0905.285.620  
II TỔ GIÚP VIỆC QUẢN LÝ SỐ LIỆU VÀ BÁO CÁO
1 ThS. Đỗ Ích Thành PTK. PC bệnh không lây nhiễm 0973.623.661 Tổ trưởng
2 BS. Trương Thị Thu Dung Khoa Kiểm dịch Y tế quốc tế 0768.587.839 Tổ phó
3 ThS. Bùi Thức Thắng Khoa PC HIV/AIDS-ĐTNC 0946.947.500 Trả lời kết quả xét nghiệm
III TỔ GIÚP VIỆC ĐIỀU HÀNH ĐIỀU TRA THÔNG TIN F0
1 BS. Nguyễn Tam Lãm TK. Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 0905.113.031 Tổ trưởng
2 BS. Huỳnh Đức Nghĩa Phòng khám Đa khoa 0383.248.167 Tổ phó
IV TỔ GIÚP VIỆC ĐIỀU HÀNH ĐIỀU TRA, TRUY VẾT THÔNG TIN F1
1 BS. Trương Tấn Nam Trưởng phòng Kế hoạch Nghiệp vụ 0982.868.505 Tổ trưởng
2 ThS. Đặng Quang Ánh PTK. Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 0935.610.113  

B. ĐẦU MỐI LIÊN HỆ TẠI CÁC TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN, HUYỆN
 

STT Họ và tên Bộ phận Số điện thoại Ghi chú
I TRUNG TÂM Y TẾ HẢI CHÂU
1 Bs. Võ Văn Đông Phó Giám đốc 0935.177.571  
2 BS. Trần Minh Hồi TK. KSBT 0905.136.762  
II TRUNG TÂM Y TẾ THANH KHÊ
1 Bs. Dương Thái Thu Hải Phó Giám đốc 0983.971.243  
2 BS. Huỳnh Trung Quốc TK. KSBT 0905.295.959  
III TRUNG TÂM Y TẾ SƠN TRÀ
1 BS. Nguyễn Văn Thuyên Phó Giám đốc 0905.134.347  
2 BS. Nguyễn Văn Quang TK. KSBT 0903.586.568  
IV TRUNG TÂM Y TẾ NGŨ HÀNH SƠN
1 BS. Nguyễn Văn Dũng Giám đốc 0935.854.656  
2 Bs. Dương Thị Thuỳ Linh TK. KSBT 0777.466.914  
V TRUNG TÂM Y TẾ LIÊN CHIỂU
1 BS. Phạm Phú Điềm Phó Giám đốc 0906.491.410  
2 ThS. Nguyễn Văn Khanh TK. KSBT 0933.271.751  
3 Hoàng Thị Hồng Khoa KSBT 0935.745.506  
VI TRUNG TÂM Y TẾ CẨM LỆ
1 BS. Trần Ngọc Duật Phó Giám đốc 0903.541.445  
2 BS. Võ Văn Tỵ TK. KSBT 0905.325.589  
3 Phạm Đình Trung Khoa KSBT 0905.939.991  
VII TRUNG TÂM Y TẾ HOÀ VANG
1 BS. Trần Sỹ Phó Giám đốc 0905.222.950  
2 Thi Thị Lệ Huệ Khoa KSBT 0905.853.077  

 

Y tế dự phòng Đà Nẵng

Y tế dự phòng đà nẵng - Chuyên trang sức khoẻ bệnh, thuốc, sống khỏe, mang thai và nuôi dạy con

Leave a Reply